i Osstua, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass

Stuen lå ved osen på østsiden av Eira. Jorden tilhørte bruket Bøen