på Evenes kirkegård

Sivil tilhørighet
Før 1884: Ofoten kommune