på bnr. 2, Turhus, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Turhus, bnr. 2, Turhus. Skyld: 2 mark 28 øre
Fra 1964: gnr. 90, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 290, bnr. 2