på Slenesgjerdet, Øvre Slenes, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert(e) plass(er)