i Fauske

Sivil tilhørighet
Før 1905: Skjerstad kommune