i Deraustgarden, Steinsvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 75, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 275, bnr. 5