på Samset, Steinsvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
8.7.1925 utskilt fra bnr. 5
1950: gnr. 16, Steinsvoll, bnr. 7, Samset. Skyld: 2 øre
Fra 1964: gnr. 75, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 275, bnr. 7