på lnr. 131, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1859 delt i senere bnr. 4–7

Kalt Trondgarden etter brukeren Trond Olsson (s.d.)