på Nordvollen, Øverås, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Øveraas, bnr. 1, Nordvolden. Skyld: 5 mark 41 øre
Fra 1964: gnr. 77, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 277, bnr. 1

Også kalt Vollagarden