på Eresfjord kyrkjegard

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn
Til det nittende århundre også kalt Sira (formelt endret 1774)