på bnr. 3 (B), Sira, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Senere bnr. 3 (s.d.) ble i 1773 sammenslått av to gårddeler, her kalt A og B