i Hola, Aukra

Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt fra gården Fangholen i 1814
Gnr. 19