på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 51, lnr. 113
Sammenslått 1857 med lnr. 112. Gården bestod deretter av kun ett bruk