på bnr. 1, Setra, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 80, Sæteren, bnr. 1, Sæteren. Skyld: 1 mark 80 øre
Fra 1985: bnr. 1 og 12
Fra 2020: gnr. 280, bnr. 1 og 12