på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 51, lnr. 112
Sammenslått 1857 med lnr. 113. Gården bestod deretter av kun ett bruk