på Setra, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn
Senere Eikesdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 21, Sæteren
Fra 1964: gnr. 80
Fra 2020: gnr. 280

Også kalt Eikesdalssetra