i Ågotstua, Nedre Slenes, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1