på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 89, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 289, bnr. 1