på Vestre Holen, Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Nauste, bnr. 1, Holen Vestre. Skyld: 58 øre
Fra 1964: gnr. 93, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 293, bnr. 1