på Reiten, Sira, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 91, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 291, bnr. 1

Kalt Nedre Sira i 1660-årene