på bnr. 3, Sira, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
I 1773 sammenslått av to gårddeler (her kalt A og B)
Fra 1964: gnr. 91, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 291, bnr. 3