på Øra, Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser