på Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Nauste
Fra 1964: gnr. 93
Fra 2020: gnr. 293