Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 83, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 283, bnr. 1

Også kalt Derinngarden