på Øvre Vike, Vike, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 78, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 278, bnr. 5

Skrivemåter
Øvre Vike (godkjent av kartverket 1978, anbefalt form)
Vike, øvre (godkjent av kartverket 1971)