på Austre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Ljørvold, bnr. 4, Ljørvold Østre. Skyld: 97 øre
Fra 1964: gnr. 74, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 274, bnr. 4

Også kalt Haugbrekka, i likhet med en husmannsplass under gården