i Risan, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Bogge Indre, bnr. 7, Risan Øvre. Skyld: 2 mark 36 øre
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 261, bnr. 7

Også kalt Rasmusstua, antakelig etter Rasmus Olsson (s.d.)