på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 74, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 274, bnr. 1

Også kalt Ytre Ljørvoll, og Klokkargarden etter brukeren 1884–1923