på bnr. 1, Røsskjeret, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Røisgjerdet, bnr. 1, Røisgjerdet. Skyld: 25 øre
Fra 1964: gnr. 95, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 295, bnr. 1