i Hølvollan, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1840: mnr. 44, Bogge indre, lnr. 99, Bogge indre
1890: gnr. 2, Bogge indre, bnr. 6, Hølvolden
1950: gnr. 2, Bogge Indre, bnr. 6, Hølvolden
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 261, bnr. 6

Skrivemåter
Hølvollan (vedtatt av kartverket 13.2.2013)
Holvollen (avslått av kartverket 13.2.2013)

Også kalt Morkastua