på Marsteinplassen, Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, tilhørte fra 1870 senere bnr. 9