på Boggebakken, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1838: mnr. 44, Bogge indre, lnr. 98, Bogge indre
Halve bruket ble 1841 utskilt til lnr. 98 b, Rydningen. Den gjenværende del fikk navnet Haugen, lnr. 98 a (fra 1890 bnr. 4)

Også kalt Bakkegarden (Gards- og ættesoge for Nesset, b. 5., s. 89)