på bnr. 3, Setra, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 80, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 280, bnr. 3