i Sandvika, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89, 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
1950: gnr. 4, Sandvik, bnr. 1, Sandvik (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 26 øre
Fra 1964: gnr. 63, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 263

Sandvika ble i praksis underlagt gården Hagbøen i 1847