på Haugen, Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 93, bnr. 13
Fra 2020: gnr. 293, bnr. 13