på Husby, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
Mnr. 201
1840: mnr. 75
1890: gnr. 33, Husby. «Udtales Hyssby»
Fra 1964: gnr. 92
Fra 2020: gnr. 292