på bnr. 1, Hoem, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Hoem, bnr. 1, Hoem. Skyld: 1 mark 83 øre
Fra 1964: gnr. 82, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 282, bnr. 1