i Derutgarden, Horne, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 84, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 284, bnr. 3