på Horne, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
1950: gnr. 25, Horne
Fra 1964: gnr. 84
Fra 2020: gnr. 284

Skrivemåter
Horne (vedtatt av klagenemnda 29.10.2013)
Honne (avslått av klagenemnda 29.10.2013)
Hånde (avslått av klagenemnda 29.10.2013)