på Austre Nauste, Nauste, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Nauste, bnr. 3, Nauste Østre. Skyld: 3 mark 91 øre
Fra 1964: gnr. 93, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 293, bnr. 3