i Risa, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Bogge Indre, bnr. 12, Risan Nedre. Skyld: 65 øre
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 12
Fra 2020: gnr. 261, bnr. 12