på bnr. 3, Finnset, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Finset, bnr. 3, Finset. Skyld: 2 mark 22 øre
Fra 1964: gnr. 81, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 281, bnr. 3