på Sagøya, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass, som trolig lå ved utløpet av Boggeelva