på Finnset, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn
Senere Eikesdal sogn

Matrikkel
1724: mnr. 190, Findset
1840: mnr. 64, Finnsæt
1890: gnr. 22, Finset
1950: gnr. 22, Finset
Fra 1964: gnr. 81
Fra 2020: gnr. 281