i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eikesdalen, bnr. 8, Østigard. Skyld: 3 mark 70 øre
Fra 1964: gnr. 79, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 279, bnr. 8

Kalt Derbortgarden