på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 2, Bogge indre, bnr. 9, Gammelgjerdet
Fra 1964: gnr. 61, bnr. 9
Fra 2020: gnr. 261, bnr. 9

Kalt Pegarden, trolig etter Per Olsson (s.d.)