på Setra, Hoem, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Hoem, bnr. 6, Sæteren. Skyld: 22 øre
Fra 1964: gnr. 82, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 282, bnr. 6