i Eikesdal, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn
Senere Eikesdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eikesdalen
Fra 1964: gnr. 79
Fra 2020: gnr. 279

     Gjenom fleire hundrad år, segjest det, førde Oppigards-bøndene, som var skrivekunnige karar, bok yver dei viktigaste hende i ætta og bygda.
     Denne boka, i skinnband, er diverre kring 1870–80-åra burtkomen, helst stolen, men det lever enno fleire eikesdøler som hev set henne og veit å fortelja um henne.

     (Asbjørn Øverås, I Bjørnsons fote-far, 1936, s. 19)

Også poststed, 6472 Eikesdal