på Nygjerdsletta, Horne, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 2

Også kalt Mektilgjerdet etter huskona (s.d.)