på bnr. 2, Bjørnes, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Bjørnes, bnr. 2, Bjørnes. Skyld: 2 mark 81 øre
Fra 1964: gnr. 88, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 288, bnr. 2