i Steinhakket, Frisvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 73, bnr. 1

Kalt Hakkjet