på Slutten, Frisvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass
Bygslet som parsell i 1970 med navnet Heggetun

Kalt Bergehaugen i 1865