på Ellingsneset, Hoem, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 82, bnr. 9
Fra 2020: gnr. 282, bnr. 9