Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Frisvold, bnr. 8, Frisvold. Skyld: 2 mark 25 øre
Fra 1964: gnr. 73, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 273, bnr. 8

Også kalt Deroppgarden