på Indre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Hagbøen, bnr. 2, Hagbøen med Sandvik. Skyld: 4 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 62, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 262, bnr. 2