på bnr. (0), Bjørnes, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Ca. 1740 ble bruket delt og jorden tillagt bnr. 1 og 2