i Granlia, Grandsetra, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 72, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 272, bnr. 2