Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 73, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 273, bnr. 7

Også kalt Dernedgarden