i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eikesdalen, bnr. 6, Østigard. Skyld: 2 mark 75 øre
Fra 1964: gnr. 79, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 279, bnr. 6