på Hjellan, Frisvoll, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1900: umatrikulert plass under bnr. 7
3.9.1949 utskilt som bnr. 18, Lunheim
Fra 1964: gnr. 73, bnr. 18
Fra 2020: gnr. 273, bnr. 18

Kalt Madsreiten