på bnr. 1, Breivika, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune