i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 79, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 279, bnr. 4